Sunday, January 30, 2011

Sa kamingaw sa kagabion

Sa kamingaw sa kagabion,

og sa dughang ga maoy,

naa ko dinhi

naghuna-huna sa kagahapon

ang mga katawa

na atong kinaon sa dugay na panahon ,

imong gi suka sa kadali na panahon,

Imong luha og akong luha

tagsa tagsa nato gi kuha ,

og gipulihan sa matam-is na katawa ,

sa kadaghan na sala na imo gi buhat

naa gyapon ko permi ga hulat ,

pero sama sa dahon ,

dli ko permi mo kapot

kay sa kadugay sa panahon

akong gugma malaya ,

sama sa dahon ,

ang katam-is sa kagahapon

maoy ka pait sa kaugmaon ,

Pagkumot nimo sa lalum kong gugma

Sa kabugnaw sa kabuntagon,

ang imong gugma ang ga papabiling init

sa dughang nag antos sa kasakit ,

kalimtan taka sama sa paglimot nimo sa ako-a,

kalimtan taka sama sa pagkumot nimo sa lalum kong gugma.

Pero nagpabilin ko sa imong kiliran

og nag antos sa mga sakit

ang imong kalipay maoy instrumento sa patay kung gugma

pero sama sa nagdilaob na kalayo

hinay hinay ko mawala

Tungod sa tubig nimo na gi yabo,

sa akong dughan napalong ang gugma ,

na sama sa kalayo na nagdilaob ,

Ang mga hilak na akong gipagawas

nahurot na,

Ang mga katam-is sa kagahapon

nahimo nag bato sa kadugay na panahon,

Pero ang mga abo sa kagahapon

maoy nagpabilin sa pinaka ilalom

na sook sa akong dughan..

Ang hilas nimong dagway

Ang hilas nimong dagway

Nag latay latay sa sa utok kung nagpahulay

kung makita nako imong makalagot na dagway

tibook nakong adlaw nahugway,

Pero wala ko kabantay

tungod sa imong hilas na panagway

akong kasing kasing murag gi lumay,

Ang imong panagway akong gipangita

na murag batang laaw

na nagtan-aw tan-aw sa

hilas nimong dagway ,

Pero hinay hinay kung nahigugma sa imo,

ang akong gi pangayo

dungga ang akong gugma,

Pero ni katawa ka

og nakahilak ko

kay ni ingon ka na

" Gi higugma pod taka , dugay ra "